Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z |

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Z

Rudolph Carner

nicht bekannt

nicht bekannt


 

Lebenslauf

Beruf (Assessor am Stadtgericht Hof ): 1870 – vor 1873, Hof/Saale

Beruf (Stadt- und Landrichter am Stadt- und Landgericht Hof ): 1873 – vor 1873, Hof/Saale


Soziale Gruppen

Stadt- und Landgericht Hof:

1873 – ?

Stadtgericht Hof:

1870 – vor 1873